كل عناوين نوشته هاي هدي

هدي
[ شناسنامه ]
انگشت هايت پيله مي بافند ...... يكشنبه 97/2/2
غزلم کن ...... يكشنبه 97/2/2
من مي نويسم، پس هستم ...... يكشنبه 97/2/2
من مي نويسم، پس هستم... ...... دوشنبه 95/10/20
چه خوش بودي اگر بودي... ...... يكشنبه 95/4/6
ما بزرگ مي شويم ...... چهارشنبه 94/12/26
کم اطيل النظر و القوم لايرجعون؟ ...... دوشنبه 94/12/17
شعر گرم فروغ فرخزاد. ...... چهارشنبه 94/11/14
تناقض ...... سه شنبه 94/11/6
دلتنگي شديد ...... يكشنبه 94/9/29
و همين طور ترانه که هي ناتمام ... ...... دوشنبه 94/9/2
<   <<   6      
  ==>   ليست آرشيو شده ها