سفارش تبلیغ
صبا

شمیم سبز

شرح ِ مکاشفاتِ یک قلمِ پنج ساله...

من زنده ام هنوز و...

    نظر

تو بغض داغ و گلوگیر روزهای منی
 که آمدی به ترک های غم نمک بزنی
تمام درد دلش را هوار خواهد کرد
وگرنه با تو دردت چه کار خواهد کرد
تو طعم توت و غزل داشتی ، ملس بودی
برای شاعرک مدرسه تو بس بودی
تمام شد همه ی رنگ های زندگی ام
منم دوباره و خاکسترِ همیشگی ام...


#من_زنده_ام_هنوز_و_غزل_فکر_میکنم.