شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

هدي-5

+ مادر معلم و دوست عزيزم، از اين دنيا رفتن :( ... ممنون مي شم اگر با يک فاتحه و صلوات موجب آرامش روحشون بشيد...
ساعت دماسنج
هدي-5
0 امتیاز
0 برگزیده
110 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top