شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

هدي-5

+ مي گويم: من بيت بيت ، با تسبيح تو ذکر مي گويم . کافرِ به اين عابدي ، کجاي عالم پيدا مي شود ؟! مي گويد : بتِ به اين مقدسي ، کجاتر؟!
polly
91/6/21
http://maryamkhedmaty.parsiblog.com/Posts/389
درب کنسرو بازکن برقی
هدي-5
0 امتیاز
0 برگزیده
110 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top